Szkolenie w gościnności – Przykłady z życia i zadania

8.888kr.

Höfundur: Margrét Reynisdóttir & Sigrún Jóhannesdóttir

Czytanie, tłumaczenie, analizowanie przykładów z życia jest wielokrotnie wypróbowaną techniką szkoleniową na wszystkich poziomach kształcenia, spraw socjalnych i kursach zawodowych.

+
Tag:

Dobrze zbudowany przykład można wykorzystać do uaktywnienia rozmaitych umiejętności, jak na przykład:
• Odwołanie się do emocji i postawienie się w sytuacji innych.
• Usytuowanie ludzi i wydarzeń w kontekście.
• Pomoc pracownikom w uzmysłowieniu zakresu tematu.
• Ułatwianie opowiedzenia i odegrania wydarzeń oraz ocenę działań.
• Zachęceni pracowników do przedyskutowania różnych punktów widzenia

ISBN: 978-9935-9459-7-6 e-book
© 2020